MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ:

La missió fonamental de la nostra empresa es la promoció, prevenció i restitució de la salut bucal de la població que es trobi dintre de l’àmbit de la nostra actuació. Mitjançant la nostra pràctica i experiència en el camp de l’odontologia, volem proporcionar als nostres pacients una cura integral de la seva salut bucal, generant la confiança necessària perquè els nostres pacients se sentin tranquils i segurs de que estem treballant de la forma més eficaç, eficient i ética posible.

VISIÓ:

Ser un referent d’organització en el nostre àmbit d’actuació, no només a nivell profesional, amb el compromís d’una formació continuada i actualitzada i amb una tecnologia moderna i eficient, cercant sempre l’excel.lència profesional, sinó també a nivell d’empresa ética, tant pels treballadors que la integren com pels pacients que hi dipositen la seva confiança, sent el nostre objectiu principal el benestar de les persones i no solsament el guany econòmic.

VALORS:

La nostra empresa es basa en els següents principis:
- Tenir a les persones que la formen i als seus pacients com el seu centre
- Totes les activitats estàn orientades al benefici dels pacients i no al pur benefici econòmic
- Promocionar un projecte d’empresa sostenible i ètic

D’aquesta manerra es tornen indispensables valors com: - Responsabilitat
- Compromís
- Exemple positiu
- Confiança
- Respecte


RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Són tots aquells projectes amb els que la nostra empresa col.labora o promociona de caire no gubernamental, amb l’objectiu de contribuir a un millorament social, econòmic o ambiental.

- Col.laboració amb programes de desenvolupament integral a l’Índia amb la Fundació Vicente Ferrer.
- Co.laboració amb entitats del nostre entorn mitjançant l’esposorització, així com la col.laboració amb diferents actes que es desenvolupen a la nostra vila.
 
 L’equip
 Promocions
 Instal·lacions
 Consulta online
 On estem
 Educació Dental
 Periodòncia
 Dolor Facial
 Implantologia-Cirurgia
 Odontologia General
 Odontopediatria
 Ortodòncia
 Endodòncia
 Pròtesis Dentals
 Estètica Dental