ENDODÒNCIA

Endodòncia

L’endodòncia és l’eliminació de les bactèries i la polpa infectada (nervi) de l’interior de la càmera polpar i dels conductes radiculars, omplint aquests de forma hermètica amb un material de sellat sòlid, permetent així conservar la dent mantenint la seva funció.

En la majoria dels casos, sota anestèsia local, evitem qualsevol molèstia durant el tractament. Després poden haver-hi molèsties durant uns dies. El professional li receptarà la medicació més apropiada pel seu cas.

L’èxit d’un tractament endodòncic està per sobre del 90% en els casos no complicats. Però hi ha casos que ofereixen major dificultat i , per això, un èxit menor: dents amb tractaments previs, conductes curvats, calcificats, conductes laterals,…
Un factor que influeix en l’èxit del tractament d’endodòncia és la reconstrucció de la dent, de forma definitiva, el més aviat possible, per evitar possibles fractures o filtracions.

Consells

  • Un tractament de endodòncia no debilita la peça encara que en moltes ocasions si la reconstrucció posterior de la peça fa necessari fer una funda o incrustació per garantir la viabilitat.

  • Una bona prevenció i revisions periòdiques fan evitable el tractament al poder tractar les lesions de caries de forma més conservadora.