IMPLANTOLOGIA

Implantologia

La implantologia és una especialitat de l’odontologia que es dedica a la planificació, col.locació i manteniment dels implants dentals.

Els implants dentals són fixacions de titani que es col.loquen al maxil.lar o a la mandíbula per substituir les dents absents. Quan la fase de curació de l’os al voltant d’aquest implant està completada (osteointegració) col.loquem un suport anomenat «pilar» i , finalment, li acoplem la corona o part visible de la dent.

El protocol a seguir per la col.locació dels implants és el següent:
– medicació preoperatòria (antibiòtics, analgèsics,…)
– anestèsia local i col.locació dels implants (el temps necessari oscil.la al voltant d’una hora per la col.locació d’un implant unitari i no més de 2 o 3 hores per la col.locació d’un major número d’implants)
– depenent de la qualitat de l’os i del protocol escollit per la col.locació del implants el doctor determinarà el temps d’espera necessari per la osteointegració i la posterior fase protèsica.
– Medicació post-operatoria i visita de control als pocs dies de la intervenció.

Al nostre Centre treballem exclusivament amb implants Branemark. Aquests implants posseeixen la major experiència clínica i són, avui en dia, la referència de qualitat per altres implants. Les estadístiques internacionals mostren uns percentatges d’èxit entre el 80-90% als 30 anys i superiors al 95% als 10 anys del tractament.

Si algun implant no aconsegueix una correcta osteointegració, habitualment es pot tornar a col.locar un altre després d’esperar un període de curació.
Després de la col.locació de la pròtesis se li ensenyarà com netejar-la. Les pròtesis sobre implants han de ser controlades com si fossin dents naturals. Idealment les pròtesis es tindrien que revisar cada 6 mesos per comprovar possibles afluixaments d’alguns cargols de connexió implants-corones, detectar precoçment possibles anomalies que es poguessin presentar, controlar la higiene dels pilars i de la pròtesis i vigilar l’estat de l’os de suport mitjançant radiografies.

Cirurgia mínimament invasiva

El concepte CMI implica la col.locació d’implants dentals sense necessitat d’obrir un penjoll de geniva, cosa que redueix considerablement la inflamació i les molèsties de la cirurgia convencional d’implants.

El procés consisteix en realitzar una tomografia axial computeritzada (TAC) especial per aquesta tècnica. Les imatges provinents del TAC seran processades per nosaltres mitjançant un programa informàtic sofisticat.

El fet de conèixer amb detall com és i de quan os disposem ens permet un aprofitament optimitzat del mateix. Sobre les imatges tridimensionals fem una planificació virtual del seu cas, col.locant els implants en els millors llocs i direccions gràcies al programa.
Finalment la informació es enviada a través d’Internet a un laboratori extern, que fabrica una plantilla o guia robotitzada a través de la qual se li col.locaran els implants. L’avantatge principal d’aquest mètode es que permet la inserció d’implants dentals de forma senzilla, predictible, ràpida i mínimament invasiva.
Abans de la seva visita per la col.locació dels implants, la seva pròtesis dental pot estar fabricada d’acord a la planificació virtual i podrà, si el cas ho permet, ser col.locada a la mateixa sessió en la que es col.loquen els implants.

Detalls